Russisch-Orthodoxe Kerk in Den Haag

Russisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maria Magdalena te Den Haag – Inventaris van de Hofkapel van Koningin Anna Paulowna

Steun StichtingStichting tot Steun van de Russisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maria Magdalena

Adres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517 GE Den Haag
KvK: 41159681
Rekeningnummer: 22.58.23.519

Voor de restauratie van de collectie van Anna Paulowna is de Stichting tot Steun van de Russisch-Orthodoxe kerk van de Heilige Maria Magdalena opgericht.

De restauratie van zowel de inventaris als de kapel is mogelijk geworden door het besluit van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gelet op artikel drie van de wet tot behoud van cultuurbezit “De inventaris van de Russisch-orthodoxe kerk van de heilige Maria Magdalena in Den Haag voor zover deze aanwijsbaar is nagelaten door Anna Paulowna aan te merken als beschermde verzameling”.

Naast het aanwijzingsbesluit is het dankzij de genereuze bijdragen van de Gemeente Den Haag, Mondriaan Stichting, Prins Bernhard Cultuurfonds en vele anderen donateurs mogelijk geworden de kapel aan de Obrechtstraat 9 te Den Haag met de historische collectie van Anna Paulowna in een verantwoorde staat van onderhoud te brengen. Hierdoor blijft een belangrijk Nederlands erfgoed behouden en beschikbaar voor de uitoefening van de Russisch-orthodoxe eredienst waarbij tevens de testamentaire bepaling van Koningin Anna Paulowna wordt nageleefd. 

Direct Contact

Voor vragen betreffende diensten, huwelijkskroningen, doop of andere specifieke religieuze vragen, kunt u direct contact opnemen met VADER NIKON.

Telefoonnummer: 06 41 525 442.

Russisch-Orthodoxe Kerk

Obrechtstraat 9
2517 VL Den Haag
The Netherlands

Mobile: +31 6 415 254 42

ADRES PAROCHIEHUIS

1e Sweelinckstraat 54
2517 GE Den Haag
The Netherlands

Mobile: +31 6 415 254 42

Pers en Media